Alle BlueQuarry-functies

Deze functies worden op het moment ondersteund in de server-sided scripttaal:

random_set_seed(seed)
random_get_seed()
randomize()
choose(opt1[, opt2[, opt3]])
abs(n)
sign(n)
round(n)
floor(n)
ceil(n)
frac(n)
sqrt(n)
sqr(n)
power(n, x)
exp(n)
ln(n)
log2(n)
log10(n)
logn(n)
sin(n)
cos(n)
tan(n)
arcsin(n)
arccos(n)
arctan(n)
degtorad(deg)
radtodeg(rad)
min(opt1[, opt2[, opt3]])
max(opt1[, opt2[, opt3]])
mean(opt1[, opt2[, opt3]])
median(opt1[, opt2[, opt3]])
point_distance(x1, y1, x2, y2)
point_direction(x1, y1, x2, y2)
lengthdir_x(len, dir)
lengthdir_y(len, dir)
is_real(val)
is_string(val)
arctan2(y, x)
chr(n)
ord(str)
real(str)
string(real)
string_format(val, tot, dec)
string_length(str)
string_pos(substr, str)
string_copy(str, index, count)
string_chat_at(str, index)
string_delete(str, index, count)
string_insert(substr, str, index)
string_replace(str, substr, newstr)
string_replace_all(str, substr, newstr)
string_count(substr, str)
string_lower(str)
string_upper(str)
string_repeat(str, count)
string_letters(str)
string_digits(str)
string_lettersdigits(str)
gms_ini_game_read(section, key)
gms_ini_game_write(section, key, value)
gms_ini_game_delete(section, key)
gms_ini_game_exists(section, key)
gms_ini_game_size()
gms_ini_player_read(section, key)
gms_ini_player_write(section, key, value)
gms_ini_player_delete(section, key)
gms_ini_player_exists(section, key)
gms_ini_player_size())
gms_chat(message, color)
gms_admin_ban(player_id, reason)
gms_admin_kick(player_id, reason)
gms_player_count()
gms_player_get(n)
gms_player_find_by_name(name)
gms_ini_game_size_limit()
gms_ini_player_size_limit()
irandom(n)
random_range(min, max)
irandom_range(min, max)
gms_p2p_send(id, player_to, arg0, arg1, arg...)
room_goto(r)
room_goto_next())
room_goto_previous())
room_restart()
sound_play(sound)
sound_loop(sound)
sound_stop(sound)
sound_stop_all()
gms_instance_takeover(instance)
instance_find(obj, n)
instance_exists(instance)
instance_number(obj)
instance_position(x, y, obj)
instance_nearest(x, y, obj)
instance_furthest(x, y, obj)
instance_place(x, y, obj)
gms_team_score_add(team, score)
gms_team_score_set(team, score)
gms_team_score_get(team)
place_meeting(x, y)
place_free(x, y)
instance_create(x, y, obj)

Reacties (3)

Laatste bericht op 18 Aug 2016

R1ckx op 21 Jun 2016, 12:58:11
Hey Size!

Ik neem aan dat deze functies spreken over de server-sided scripts?
Ik gebruik momenteel de gameini voor het opslaan van server namen en algemene informatie. De key is in dat geval de sessie id. Helaas verdwijnen sessies uit zichzelf na een tijdje leeg te zijn. Algemeen iets goeds, maar helaas zorgt dit er wel voor dat de gameini vol staat met "dode" sessieinformatie.

Is het mogelijk om in de serversided scripts om de zoveel tijd (bv in de dagelijkse scriptfunctie) alle gameini keys langs te lopen (bv gewoon met een forloop van 0 naar 99999) en alle keys die niet zijn verbonden met een sessie die bestaat ze te verwijderen? Zo kan ik clutter oplossen en toch de extentie met volle liefde gebruiken. :)
Size43 (Beheerder) op 22 Jun 2016, 14:35:45
BlueQuarry was ooit de codenaam van server-sided scripts. Er bestaan scripts die ieder uur of iedere dag worden uitgevoerd. ("Script dat iedere dag wordt uitgevoerd" en "Script dat ieder uur wordt uitgevoerd", bij server-sided scripts in het ontwikkelaars-gedeelte)

Merk wel op: ik ondersteun server-sided scripts niet meer. Het is altijd vrij buggy gebleven en ik kan niet garanderen dat alles nog goed werkt. Ook werken de error-messages van de code al een tijdje niet meer goed, waardoor je niet echt meer kan zien of je code nou daadwerkelijk werkt of niet.

Ik zit erover te denken om bij de volgende versie van GameMaker Server een ds_map aan iedere sessie toe te voegen zodat je makkelijker extra informatie over de sessie kan opslaan.
R1ckx op 22 Jun 2016, 16:17:29
Dat zou echt geweldig zijn.

Ik heb het nu opgelost met dat er elke dag op een willekeurig moment een speler wordt gekozen die niet "premium" heeft om die for loop door te gaan en de dode informatie te verwijderen. Ik merk op dat het minder dan een step duurt en het niet eens onmerkbaar is, maar misschien moet ik ooit de waardes laten groeien/aanpassen. Misschien doe ik wel een systeem dat iedereen die online is en niet premium is een deel doet, dus dat alles wordt opgedeeld.

In ieder geval, zie het niet als noodzaak, maar meer als een gigantisch handige functie ;)