gms_friend_name

Gebruik: gms_friend_name ( user_id )

Omschrijving

Geeft de naam van de gegeven vriend terug. Je moet het user_id van de vriend als argument opgeven. De user_id kan alleen worden opgevraagd door een van de server_friend_* functies te gebruiken. Als deze gebruiker niet bestaat of geen vriend van je is, wordt er een lege string teruggegeven.

Geschreven door Florian van Strien

Voorbeeld

//Draw alle vrienden

var n, user_id, name;
for(n = 0; n < gms_friend_count(); n += 1)
{
user_id = gms_friend_get(n);
name = gms_friend_name(user_id)
draw_text(0, n * 20, name);
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 13 Aug 2019