gms_instance_created_by_sync

Gebruik: gms_instance_created_by_sync ( )

Omschrijving

Geeft terug of het uitgevoerde event door een instance synchronisatie-actie is aangeroepen. Het enige event dat door instance synchronisatie wordt aangeroepen is het Create Event.

Voorbeeld

//Om te voorkomen dat een instantie zichzelf blijft synchroniseren zodra het op een andere client wordt aangemaakt, synchroniseren we de instantie alleen als deze niet door synchronisatie is aangemaakt

if(!gms_instance_created_by_sync())
{
    gms_instance_sync(id)
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 6 Apr 2015