gms_login_player_has_account

Gebruik: gms_login_player_has_account ( name[, blocking] )

Omschrijving

Geeft terug of de opgegeven naam aan een account is gekoppeld. Als blocking op false is ingesteld, of is weggelaten zal deze functie asynchroon worden uitgevoerd. Er wordt dan -1 gereturnd tot de waarde is ontvangen.

In GM:Studio heeft het blocking argument alleen een effect als je de Windows-versie van de extensie gebruikt.

Reacties (0)

Laatste bericht op 19 May 2017