gms_message_reporting

Gebruik: gms_message_reporting ( what_to_enable )

Omschrijving

Schakelt de popups in of uit. Bij het opgeven van meerdere waarden, moeten deze worden gescheiden met een binaire OR, oftewel |.

Mogelijke waardes:
mt_none: Niets
mt_achievement_get: Wordt getriggerd wanneer een achievement is behaald
mt_friend_login: Wordt getriggerd wanneer een vriend in een willekeurige game inlogt
mt_friend_logout: Wordt getriggerd wanneer een vriend in een willekeurige game uitlogt
mt_highscore_get: Wordt getriggerd wanneer de hoogste score is behaald
mt_player_login: Wordt getriggerd wanneer een speler inlogt
mt_player_logout: Wordt getriggerd wanneer een speler uitlogt

Voorbeeld

gms_message_reporting(mt_player_login | mt_friend_login | mt_player_logout)

Reacties (0)

Laatste bericht op 23 Dec 2019