gms_optimize_variables

Gebruik: gms_optimize_variables ( sync_sprite, sync_imageindex )

Omschrijving

Schakelt de synchronisatie van bepaalde sprite-gerelateede variabelen in of uit. sync_sprite schakelt het synchroniseren van alle sprite-gerelateerde variabelen in of uit. sync_imageindex bepaalt of de image_index ook gesynchroniseerd moet worden.

Deze functie heeft alleen effect op het player/other player object.

Reacties (0)

Laatste bericht op 29 Jun 2020