gms_other_find_by_name

Gebruik: gms_other_find_by_name ( name )

Omschrijving

Zoekt de player_id van de speler met de opgegeven naam. Als de speler niet bestaat, wordt -1 teruggegeven.

Voorbeeld

var player_id, size43_health;
player_id = gms_other_find_by_name("Size43")
size43_health = gms_other_get_real(player_id, "health");
show_message("Size43 heeft nog "+string(size43_health)+" health over");

Reacties (0)

Laatste bericht op 5 Apr 2020