gms_register

Gebruik: gms_register ( username, password, password_again, mail, callback )

Omschrijving

Registreert de opgegeven speler. Roept het script callback aan zodra de server heeft verzonden of de registratie ok is. argument0 in het callback script wordt ingesteld op re_ok of een andere re_* constante.

username kan alleen alfanumerieke tekens, en de underscore ('_') bevatten.

Reacties (0)

Laatste bericht op 30 Aug 2020