gms_script_set_roomid

Gebruik: gms_script_set_roomid ( script_id )

Omschrijving

Stelt een aangepast script in om de roomID te verkrijgen. Hiermee kunnen meerdere rooms dezelfde ID krijgen, zodat spelers in verschillende rooms elkaar nog steeds zien.

Reacties (0)

Laatste bericht op 15 Oct 2017