gms_achievement_isreached

Gebruik: gms_achievement_isreached ( name )

Omschrijving

Geeft terug of het achievement met de naam 'name' is behaald door de ingelogde speler.

Voorbeeld

if(gms_achievement_isreached("win_game"))
{
show_message("You won the game")
}else{
show_message("You still need to get that achievement")
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 26 Oct 2021