gms_achievement_count

Gebruik: gms_achievement_count ( )

Omschrijving

Geeft het aantal achievements terug. Dit kan in combinatie met server_achievement_find gebruikt worden om door alle achievements heen te lopen.

Voorbeeld

//Laat elke omschrijving van een achievement met een show_message zien.
var n;
for(n = 0; n < gms_achievement_count(); n += 1)
{
show_message(gms_achievement_description(gms_achievement_find(n)));
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 26 Oct 2021