gms_chat_get_sendername

Gebruik: gms_chat_get_sendername ( n )

Omschrijving

Geeft de naam van de verzender van het n'de chatbericht terug. Dit script geeft ook de juiste warde terug als de verzender is uitgelogd zodra dit script wordt aangeroepen.

Reacties (0)

Laatste bericht op 26 Jun 2021