gms_chat_get_time

Gebruik: gms_chat_get_time ( n )

Omschrijving

Geeft de tijd waarop bericht n verstuurd of ontvangen is terug. Het is de variabele current_time die is opgeslagen op het moment dat het bericht werd verstuurd of ontvangen.

Als de speler het bericht zelf verstuurd heeft, wordt de tijd waarop het bericht is verstuurd teruggegeven. Als de speler het bericht heeft ontvangen van een andere speler, wordt de tijd waarop het bericht is ontvangen teruggegeven. Als het bericht niet bestaat, wordt er 0 teruggegeven.

Geschreven door Florian van Strien

Reacties (0)

Laatste bericht op 3 May 2020