gms_global_get_string

Gebruik: gms_global_get_string ( "variable" )

Omschrijving

Geeft de waarde terug die opgeslagen is in de opgegeven variabele. Als de waarde een real is, of als de waarde niet bestaat, wordt er een lege string ("") teruggegeven.

Reacties (0)

Laatste bericht op 13 Apr 2021