gms_script_set_chat_verify

Gebruik: gms_script_set_chat_verify ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden uitgevoerd zodra een chatbericht wordt overzonden.

Het script moet 1 argument accepteren:
argument0: Tekst van het chatbericht

Het script moet true returnen om het chatbericht te verzenden, of false om het niet te verzenden

Voorbeeld

//Stelt het script scr_sendchat in.
gms_script_set_chat_verify(scr_sendchat)

Reacties (0)

Laatste bericht op 20 Jul 2018