gms_script_set_session_change

Gebruik: gms_script_set_session_change ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden aangeroepen zodra de speler van sessie veranderd.

Het script script_id moet 1 argument accepteren.
1: De nieuwe session_id

Reacties (0)

Laatste bericht op 7 Feb 2021