gms_script_set_p2p

Gebruik: gms_script_set_p2p ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden uitgevoerd zodra een p2p-bericht wordt ontvangen.

Het script moet 3 argumenten accepteren:
argument0: De id van het p2p-bericht
argument1: De speler_id van de zender van het p2p-bericht.
argument2: een ds_list met alle verzonden waardes.

Voorbeeld

//Stelt het script scr_p2p in.
gms_script_set_p2p(scr_p2p)

Reacties (0)

Laatste bericht op 2 Dec 2018