gms_script_set_logout

Gebruik: gms_script_set_logout ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden uitgevoerd zodra een speler uitlogt.

Het script moet 1 argument accepteren:
argument0: Het 'other player' object.

Voorbeeld

//Stelt het script scr_logout in.
gms_script_set_logout(scr_logout)

Reacties (0)

Laatste bericht op 3 Mar 2016