gms_script_set_connection_lost

Gebruik: gms_script_set_connection_lost ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden uitgevoerd zodra de verbinding met de server verbroken wordt.

Het script heet geen argumenten.

Voorbeeld

//Stelt het script scr_connectionlost in.
gms_script_set_connection_lost(scr_connectionlost)

Reacties (0)

Laatste bericht op 31 Jan 2017