gms_script_set_drawchat

Gebruik: gms_script_set_drawchat ( script )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden uitgevoerd voor het drawen van een chatbericht. Het script krijgt acht argumenten mee:

x, y, username, userid, message, width, yscale, color.

Het script moet tekst drawen dat de equivalent van de volgende functie is:

draw_text_ext_transformed(x, y, username + ": " + message, -1, width, 1, yscale, 0);

Het lettertype hoort niet veranderd te worden tijdens het aanroepen van dit script.

Dit script kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de kleur van bepaalde gebruikers in de chat aan te passen.

Reacties (0)

Laatste bericht op 9 Dec 2021