gms_script_set_kick

Gebruik: gms_script_set_kick ( script )

Omschrijving

Stelt het script in dat wordt aangeroepen zodra de speler gekicked wordt. Het kick-script moet 1 argument accepteren, de reden voor het kicken als string.

Reacties (0)

Laatste bericht op 9 Dec 2021