gms_script_set_vs_start

Gebruik: gms_script_set_vs_start ( script_id )

Omschrijving

Stelt het script in dat moet worden aangeroepen zodra de VS mode game start.

Het script script_id moet 0 argumenten accepteren.

Reacties (0)

Laatste bericht op 9 Dec 2021