gms_other_admin_rights

Gebruik: gms_other_admin_rights ( player_id )

Omschrijving

Geeft terug wat de rechten van de opgegeven speler zijn.

De volgende flags kunnen worden teruggegeven:

ar_kick: De speler mag kicks uitdelen
ar_ban: De speler mag bans uitdelen
ar_owner: De speler is de eigenaar van het spel.

Voorbeeld

//Let op de notatie: & in plaats van =
var player;
player = gms_other_find_by_name("Size43")
if(gms_other_admin_rights(player) & ar_ban)
{
    //Size43 kan bannen
}else if(gms_other_admin_rights(player) & ar_kick)
{
    //Size43 kan kicken
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 17 Oct 2020