gms_self_admin_rights

Gebruik: gms_self_admin_rights ( )

Omschrijving

Geeft terug wat voor rechten de opgegeven speler heeft.

De volgende flags kunnen worden teruggegeven:

ar_kick: De speler mag kicks uitdelen
ar_ban: De speler mag bans uitdelen
ar_owner: De speler is de eigenaar van het spel.

Voorbeeld

//Let op de notering: & in plaats van =
if(gms_self_admin_rights() & ar_ban)
{
    //Speler is toegestaan te verbannen
}else if(gms_self_admin_rights() & ar_kick)
{
    //Speler is toegestaan te kicken.
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 26 Nov 2017