gms_highscore_count

Gebruik: gms_highscore_count ( list_id )

Omschrijving

Geeft het aantal scores in de opgegeven lijst terug.

Voorbeeld

//Laat de namen in de highscorelijst '1' zien
var n;
for(n = 0; n < gms_highscore_count(1); n += 1)
{
    show_message(gms_highscore_name(1, i))
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 16 Apr 2021