gms_highscore_find_pos

Gebruik: gms_highscore_find_pos ( list_id, username )

Omschrijving

Zoekt de opgegeven speler op in de opgegeven highscorelijst, en returnt de positie. Als de speler niet is gevonden, wordt -1 gereturnd.

Voorbeeld

//Laat de score van 'Size43' zien
var pos, size43_score;
pos = gms_highscore_find_pos(1"Size43")
if(pos == -1)
{
    show_message("Size43 staat nog niet in de highscores")
}else{
    size43_score = gms_highscore_score(1, pos);
    show_message("Size43 scoorde "+string(size43_score))
}

Reacties (0)

Laatste bericht op 13 Apr 2021