gms_highscore_score

Gebruik: gms_highscore_score ( list_id, n )

Omschrijving

Geeft de n'de score op de opgegeven highscorelijst terug. Nul(0) wordt teruggegeven wanneer de opgegeven plek (n) leeg is.

Voorbeeld

//laat eerste score op de highscorelijst '1' zien
var score_to_beat;
score_to_beat = gms_highscore_score(10)//1e plek
show_message("Je moet hoger scoren dan "+score_to_beat);

Reacties (0)

Laatste bericht op 1 Mar 2015