gms_highscore_name

Gebruik: gms_highscore_name ( list_id, n )

Omschrijving

Geeft de n'de naam op de opgegeven highscorelijst terug. Een lege string ("") wordt teruggegeven wanneer de opgegeven plek (n) leeg is.

Voorbeeld

//laat eerste naam op de highscorelijst '1' zien
var name;
name = gms_highscore_name(10)//1e plek
show_message("Op de eerste plaats staat:"+name);

Reacties (0)

Laatste bericht op 24 Oct 2016