gms_session_type

Gebruik: gms_session_type ( id )

Omschrijving

Geeft het type van de sessie met id terug.

Deprecated: id kan gebruikt worden als index, in dat geval geeft de functie het type van de nde sessie terug.

Voorbeeld

// Zoek naar de eerste sessie met type argument0

for(var i = 0; i < gms_session_count(); i++)
{
    if(gms_session_type(gms_session_id(i)) == argument0)
    {
        return gms_session_id(i);
    }
}

return -1;

Reacties (0)

Laatste bericht op 2 Aug 2014