gms_session_create

Gebruik: gms_session_create ( type )

Omschrijving

Maakt een nieuwe sessie aan op de server, en zet de speler die deze actie aanroept in die sessie. type kan een waarde van 0 tot 255 zijn. Deze functie wordt asynchroon uitgevoerd. Zodra de nieuwe sessie-informatie is ontvangen, zal het script dat met gms_script_set_session_change is ingesteld worden uitgevoerd.

Zodra de speler in de nieuwe sessie is, is communicatie met spelers in andere sessies onmogelijk. Zie voor meer info de vs mode

Reacties (0)

Laatste bericht op 27 Dec 2017