gms_session_join

Gebruik: gms_session_join ( session_id )

Omschrijving

Zet de speler in de opgegeven sessie. session_id is de waarde verkregen met gms_session_id. Deze functie wordt asynchroon uitgevoerd. Zodra de nieuwe sessie-informatie is ontvangen, zal het script dat met gms_script_set_session_change is ingesteld worden uitgevoerd.

Zodra de speler in de nieuwe sessie is, is communicatie met spelers in andere sessies onmogelijk. Zie voor meer info sessies

Reacties (0)

Laatste bericht op 24 Feb 2019