gms_session_count

Gebruik: gms_session_count ( )

Omschrijving

Geeft het aantal sessies terug.

Voorbeeld

//Script: gms_session_find(type)
//Geeft een sessie_id terug met het opgegeven type, als het bestaat, en anders -1
for(i = 0; i < gms_session_count(); i += 1)
{
    //controleer of de sessie van het juiste, opgegeven, type is
    if(gms_session_type(i) == argument0) return gms_session_id(i);
}
return -1;

Reacties (0)

Laatste bericht op 22 Mar 2017