gms_settings

Gebruik: gms_settings ( simple_mode, version, player_obj, other_player )

Omschrijving

Stelt de extensie in met de opgegeven instellingen. Deze functie moet worden aangeroepen voordat je andere functies aanroept, anders wordt een error weergegeven (er zijn enkele functies die wél eerder kunnen worden aangeroepen, zoals gms_connect).

Bij simple_mode moet je invullen of je de simple mode wilt gebruiken of niet. Dit bepaald of instantie en variabelen automatisch gesynchroniseerd worden. Meestal zal je de simple mode aan willen hebben.

Bij version moet je opgeven wat de versie van je spel is. Zie voor meer informatie over versies Je game updaten.

Bij player_obj en other_player moet je opgeven wat het object van je speler is, en wat het object is voor de andere spelers. Zie voor meer informatie hierover Beginnen met GameMaker Server. Mocht je geen speler/andere speler willen, zet deze waardes dan op -1.
Geschreven door Florian van Strien

Reacties (0)

Laatste bericht op 5 Jan 2016